Aanmelding en inschrijving op Kennemer Praktijkschool en Lwoo

 

Tijdpad:

- vanaf januari op een aantal woensdagen “ Meeloopochtenden  “(zie website)

- in ieder geval voor 1 april telefonisch aanmelden voor een intakegesprek

- intakegesprekken: tussen maart en juni 

na het intakegesprek: 

   verzamelen de leden van de toelatingscommissie zoveel mogelijk informatie om tot een goed advies te komen

- wordt de leerling mogelijk opgeroepen voor aanvullende testen/ onderzoeken

- is de warme overdracht met de school van herkomst

- bespreekt én beoordeelt de toelatingscommissie de  aanmelding

- 6 tot 8 weken na intake volgt een uitnodiging aan de ouders  om het toelatingsrapport te bespreken

- hierna vraagt de school een beschikking aan

- in de laatste week voor de zomervakantie is er een ontvangstochtend voor de nieuwe brugklassers

 

De uitgebreide toelatingsprocedure kunt u hier downloaden.