30-05-2017

Profijt op de Praktijkschool

Komend schooljaar gaan we op de Praktijkschool met een nieuw computerprogramma werken. Dit programma heet Profijt.
Wat houdt Profijt in? Met dit programma kunnen leerlingen hun eigen vorderingen bijhouden. Daarbij wordt alles wat de leerling maakt en doet digitaal vastgelegd in plaats van in een portfoliomap. Een ander voordeel is dat de leerlingen zo direct feedback krijgen van de betreffende leerkracht, ook dit wordt opgeslagen in het programma. Zo hopen we dat zowel de leerling als leerkracht een beter inzicht krijgt in wat de leerling al kan en nog moet leren. In samenspraak met de verschillende leerkrachten zoeken de leerlingen trajecten uit om aan te gaan werken. Met een traject is een leerling vaak een paar weken bezig. Bij de trajecten staan de opdrachten met het bijhorende lesmateriaal. Het traject wordt samen met de leerkracht afgerond en komt dan in een digitaal portfolio te staan. De leerlingen presenteren hun digitale portfolio aan hun ouders en leerkracht op school.

Om dit goed voor te bereiden zijn we in mei begonnen met een proefperiode. In deze proefperiode gaan een aantal leerlingen al aan de slag met het programma Profijt. In juni gaan we deze proefperiode evalueren en kijken we waar leerlingen en docenten tegenaan lopen.

We zullen u natuurlijk goed op de hoogte houden van deze ontwikkelingen. Aan het begin van volgend schooljaar ontvangt u aanvullende informatie over de invoering van Profijt op de Kennemer Praktijkschool.

Terug naar het overzicht

Informatie:

5 maart studiedag SVOK.

Leerlingen hebben les vrij.