Incidentenregistratie

 

Vanaf januari 2014is er in het kader van “veiligheid” ook op onze school, samen met de andere scholen van het Kennemer College een incidentenregistratie. Wij hopen op deze wijze beter inzicht te krijgen rond incidenten en calamiteiten en hopen zo beter te kunnen sturen op veiligheid voor leerlingen en medewerkers.
Bijgaand een overzicht incidentenregistratie.
 

Overtredingen van leerlingen in het kader van Convenant Veilige School. In alle gevallen wordt een incidentenregistratie gedaan.
                                                                    

 

Overtreding

Fysieke agressie

Uitoefenen van enig lichamelijk geweld op het lichaam van een ander

Slaan, knietje,… zonder uitgelokt te worden

Handelen uit verdediging

Verbale agressie

Verbaal of schriftelijk bedreigen, discrimineren, intimideren, ernstig beledigen of uitschelden van een persoon

Bedreiging met dood

Andere bedreigingen

Vernielingen

Opzettelijk wederrechtelijk vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van andermans eigendommen

Eigendom school/ scholieren/ medewerkers

Seksuele intimidatie

Ongewenst seksueel getinte aandacht in de vorm van verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag dat voor degene die hiermee geconfronteerd wordt als onaangenaam wordt ervaren.

Fysieke intimidatie

Niet-fysiek, verbaal of non-verbaal

Seksueel geweld

Alle handelingen met een seksuele bedoeling die de dader tegen de wens van het slachtoffer verricht.

Handelingen met seksuele bedoeling die dader tegen wens slachtoffer verricht

Ongewenste aanwezigheid op schoolterrein (wordt gemeld bij Politie)

De aanwezigheid van een persoon die door feiten of omstandigheden niet welkom is op het schoolterrein (inclusief het gebouw) Bordje met ”Verbodentoegang ex art. 461 SR” moet aanwezig zijn.

Cyberpesten

Alles wat te maken heeft met internet en social media wat schadelijk is voor anderen (denk hierbij aan het verspreiden van foto’s/teksten etc)

Drugsbezit

Het voorhanden hebben en het onder invloed zijn van drugs is niet toegestaan, evenals het voorhanden hebben van medicijnen welke niet aantoonbaar in het belang van de eigen gezondheid zijn. Ook het handelen in of verstrekken van drugs of deze medicijnen is verboden.

Blowen op schoolplein en in omgeving school onder schooltijd

Gebruik harddrugs

Handel in en in bezit hebben van soft(drugs)

Alcoholgebruik

Gebruik van alcohol, onder invloed zijn en het in bezit hebben onder schooltijd

Wapenbezit

Voorwerpen die het karakter van een wapen dragen of die als wapen kunnen worden aangewend en niet noodzakelijk zijn voor het volgen van onderwijs

Diefstal

Stelen/ roven

Vuurwerk

Het voorhanden hebben van en/of handelen in vuurwerk

Bezit, gebruik en handel

 

De sancties variëren van een goed gesprek tot, afhankelijk van de ernst/zwaarte van de overtreding, verwijdering. De verwijderingsprocedure kan alleen opgestart en afgerond worden als:

  • het College van Bestuur akkoord gaat met deze procedure
  • de inspectie akkoord gaat met deze procedure
  • er een andere vorm van onderwijs is gevonden