PRINTEN

Op de locaties beroepsgericht, MAVO en Praktijkschool van het Kennemer College staan machines, waarmee medewerkers en leerlingen kunnen kopiëren, afdrukken (printen) en scannen. We noemen deze machines daarom multifunctioneel. Elke leerling krijgt een witte badge, een soort bonuskaart, met daarop een tegoed van € 10,--.

Het tegoed wordt elk jaar op 1 augustus aangevuld tot € 10,--.Gebruikt de leerling meer tegoed dan door school is toegekend dan zal de leerling het tegoed zelf moeten opwaarderen. Dit kan bij de leerling-administratie. Omdat iedere leerling per 1 augustus weer een tegoed van € 10,-- krijgt moet de leerling zelf inschatten voor welk bedrag het tegoed moet worden verhoogd. Het opwaarderen kun je alleen via de pin doen bij de administratie. Er wordt nooit een tegoed terugbetaald.

Een eventueel positief saldo komt per 31 juli van elk kalenderjaar te vervallen.