Afronden leertrajecten Profijt

Deze week ronden leerlingen trajecten af van periode 3.