Algemene informatie

De Kennemer Praktijkschool en Lwoo is één van de scholen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland, het SVOK. Om onze verbondenheid en intensieve samenwerking met het Kennemer College als onderdeel van dezelfde organisatie te benadrukken, heet de school sinds augustus 2009 ‘Kennemer Praktijkschool en Lwoo’. Op de Vierhoek geven wij inhoudelijk vorm aan het onderwijs aan praktijkschool-leerlingen en aan vmbo-leerlingen met leerwegondersteuning.

De ontwikkeling van uw kind is het uitgangspunt in het onderwijs op onze school.
Wij vinden het belangrijk dat de leerling graag naar school komt om te leren zodat hij zich zeker voelt van zichzelf en goed voorbereid is om zijn eigen toekomst vorm te geven.
Sinds het schooljaar 2006-2007 is onze school gestart met een nieuwe invulling van het onderwijs. In de Onderbouw kreeg het Ontdekkend Leren duidelijk vorm. Het vorig schooljaar zijn wij gestart met het Werkend Leren in het derde en vierde leerjaar. Dit schooljaar gaan de ontwikkelingen verder. Met name het inzichtelijk maken van de individuele ontwikkeling van de leerling is een speerpunt voor de komende periode. Met andere woorden: wij willen voor iedere leerling goed duidelijk maken wat hij heeft geleerd, zodat hij weet waar hij trots op kan zijn!