Algemene informatie

De Kennemer Praktijkschool en Lwoo is één van de scholen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland, het SVOK. Op de Vierhoek geven wij inhoudelijk vorm aan het onderwijs aan praktijkschool-leerlingen en aan vmbo-leerlingen met leerwegondersteuning.

De ontwikkeling van uw kind is het uitgangspunt in het onderwijs op onze school.
Wij vinden het belangrijk dat de leerling graag naar school komt om te leren zodat hij* zich zeker voelt van zichzelf en goed voorbereid is om zijn eigen toekomst vorm te geven.
Sinds een aantal jaren werkt onze school aan een passende invulling van het onderwijs: Ontdekkend Leren in de onderbouw en Werkend Leren in de bovenbouw. Deze begrippen geven aan waar het in die leerjaren om draait. In het Ontdekkend Leren gaat de leerling met zijn leermeester op zoek naar zijn kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. In het Werkend Leren ontdekt de leerling al werkend op school en op zijn stageplek hoe hij zijn kwaliteiten, mogelijkheden en talenten kan inzetten voor zijn toekomst.

Tijdens zijn hele schoolloopbaan verzamelt de leerling bewijzen van zijn kennen en kunnen in een portfolio; hiermee kan hij zichzelf en anderen bewijzen hoe hij zich heeft ontwikkeld op alle gebieden. Aan het eind van zijn schoolloopbaan heeft hij deze bewijzen nodig om deel te nemen aan het examen voor het diploma Praktijkonderwijs.

 

*Om storende hij/zij en hem/haar wisselingen te vermijden, is op deze site de mannelijke vorm aangehouden.