Communicatie naar de ouders

Als school geven wij de leerlingen regelmatig brieven mee gericht aan de ouders en verzorgers. Deze brieven worden door de mentoren aan de leerlingen uitgedeeld. In uitzonderlijke gevallen komt het wel eens voor dat de brief niet goed aankomt. Sinds enige jaren maken wij daarom ook gebruik van het programma Digiduif. In dit programma kunt u alle brieven ook digitaal lezen. Nieuwe leerlingen krijgen automatisch een brief met inloggegevens.

Mocht u nog geen brief hebben gekregen om een account aan te maken en te activeren,

neem contact op met ons.

 

M. Sinnige  (hoofd coördinatie Digiduif)  0251-226601

email: m.sinnige@kennemercollege.nl