Schakelen                                                   

Doel:

 • vastlegging regels betreffende het schakelen
 • informatie voor de ouders

Uitgangspunt

De leerling geniet vier jaar van het onderwijs op de Kennemer Praktijkschool.

Eerste en tweede leerjaar

In het eerste en tweede leerjaar van het ontdekkend leren zijn een dossier over zijn prestaties (portfolio ) en het handelingsplan van belang als instrument bij het schakelen. De leerkrachten hanteren hierbij een checklist met criteria die duidelijk maakt of een leerling kan schakelen.

Derde leerjaar

Indien een leerling op zestienjarige leeftijd en vanuit de derde klas naar een ROC wil, moet zijn uitgangspunt zodanig zijn dat hij met succes een niveau 1 kan volgen zonder extra begeleiding van de Kennemer Praktijkschool. Een positief advies door de toeleverende school wordt afgegeven als aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • voldoende stagedagen t.w. 70 dagen;
 • de stage bestaat uit een stabiele, aaneengesloten periode van langere duur bij eenzelfde werkgever; het bijeensprokkelen van voldoende dagen bij verschillende werkgevers wordt niet beschouwd als stabiel. Dit ter beoordeling van de stagedocent;
 • de stage moet succesvol afgesloten zijn met een positief eindoordeel van de stagedocent en de stagewerkgever;
 • er moet voldoende ontwikkeling zijn doorgemaakt en ook in potentie aanwezig zijn;
 • een goed rapport   algemene competenties ( rond kerst en aan het eind van het jaar ) en vakgerichte competenties (aan het eind van het jaar ), met daaraan gekoppeld voldoende stagetijd;
 • goede motivatie en een goede studie- en werkhouding;
 • aanname door de ontvangende school, welke met eigen criteria bekijkt of de leerling met succes zijn diploma op niveau 1 kan halen;
 • Begrijpend lezen en Rekenen/wiskunde : voldoende niveau om de lessen op de vervolgopleiding te kunnen volgen.

Leerlingen aan wie wordt getwijfeld of zij met succes hun diploma kunnen halen, kunnen geen beroep doen op de ondersteuning vanuit de Kennemer Praktijkschool.

Vierde leerjaar

In principe kan een leerling na vier jaar en met een leeftijd van 16 jaar op 1 augustus  in aanmerking komen voor vervolgonderwijs als aan een aantal criteria wordt voldaan. 

 • leeftijdseis;
 • voldoende stagedagen t.w. 90 dagen;
 • de stage bestaat uit een stabiele, aaneengesloten periode van langere duur bij eenzelfde werkgever; het bijeensprokkelen van voldoende dagen bij verschillende werkgevers wordt niet beschouwd als stabiel. Dit ter beoordeling van de stagedocent;
 • de stage moet succesvol afgesloten zijn met een positief eindoordeel van de stagedocent en de stagewerkgever;
 • er moet voldoende ontwikkeling zijn doorgemaakt en ook in potentie aanwezig zijn;
 • positief advies van de afleverende school tot uiting gebracht in het rapport ´Algemene competenties ´en ´Vakgericht competenties´;
 • aanname door de ontvangende school, welke met eigen criteria bekijkt of de leerling met succes zijn diploma op niveau 1 kan halen;