Excursies

Excursies zijn een mogelijkheid om de horizon van onze leerlingen te verbreden. Dit verbreden moet men dan ook ruim zien:

  •  excursies naar bedrijven waar leerlingen stagelopen;
  •  excursies naar instellingen die in lessen worden besproken;
  •  excursies naar buurthuizen, educatieve centra, bibliotheek of musea.

Het team vindt excursies interessante en noodzakelijke aanvulling op het onderwijsaanbod. Tijdens de excursies zorgt de school uiteraard voor voldoende begeleiding. Ook hier zullen wij aan ouders/verzorgers vragen of zij kunnen helpen.
Indien het nodig is vragen wij aan de ouders/verzorgers een bijdrage per leerling.