Huishoudelijk Reglement

Inleiding.
De leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden van Kennemer Praktijkschool en LWOO te Heemskerk hebben met een aantal belangrijke documenten te maken. In deze documenten staan gegevens die het mogelijk maken om goed te functioneren op onze school. Deze documenten zijn:

  • de schoolgids beschrijft wat wij belangrijk vinden voor het onderwijs op onze school en wordt jaarlijks aan alle leerlingen meegegeven;
  • het leerlingenstatuut beschrijft je rechten en plichten op school. Ook staan de rechten en plichten van je ouders/verzorgers, het personeel en de schoolleiding in het statuut beschreven.
    Het volledige leerlingenstatuut wordt door de schoolleiding gepubliceerd op www.kennemercollege.nl/leerlingenstatuut en ligt ook ter inzage bij de schoolleiding.

Het huishoudelijk reglement is een document waarin alle afspraken en regels zijn opgeschreven. Deze afspraken en regels zorgen ervoor dat iedereen op school zijn werk goed kan doen, zowel leerlingen als personeel. Een deel van het huishoudelijk reglement staat ook in het leerlingenstatuut en wordt aan het begin van het schooljaar aan alle leerlingen en personeelsleden gegeven. Het huishoudelijk reglement wordt aan het begin van het schooljaar in de klassen besproken...... download document.