Aanmelding en inschrijving op Kennemer Praktijkschool en Lwoo

 

Tijdpad:

- Meeloopochtenden op woensdagen, vanaf 8 november, aanmelden via de schooladministratie.

- Zo snel mogelijk aanmelden in verband met uitgebreidere toelatingsprocedure.

- In ieder geval aanmelden voor dinsdag 3 maart 2018.

- Het intakeformulier inleveren via de schoolmaatschappelijk werkster Mevr. de Meyer (0251-226601).

- Aanvullen toelatingsonderzoek met als doel: 

  • de ondersteuningsbehoefte van de leerling goed in kaart te brengen.
  • te beoordelen of de school kan voldoen aan deze ondersteuningsbehoefte.
  • eventuele aanvullende gegevens verzamelen om de aanvraag voor de wettelijk vereiste toelaatbaarheidsverklaring compleet te maken.

- Intake gesprek met ouders, leerling, teamleider en voorzitter van de Commissie van Onderzoek en Begeleiding.

- Kennismakingochtend voor de leerling op dinsdag 17 juli 2018.

- Aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling door de Kennemer Praktijkschool.