Jaaragenda

Juni

Studiedag en IOP gesprekken

Lessen komen te vervallen stage gaat door.

Activiteitenweek

Juli

Schoolverlaters avond
Kennismaking nieuwe leerlingen