Jaaragenda

Juni

Start PRO examen

PRO examen, leerlingen krijgen bevestiging dat ze examen mogen doen.

VCA examen

Examen voor leerlingen die VCA les hebben gevolgd.

Juli

Schoolkamp

Schoolkamp voor onderbouw leerlingen.

Activiteitenweek

Afsluiting schooljaar

Organisatiedag

Inleveren van schoolmateriaal, afsluiten trajecten en eindgesprek.

Ontvangst leerlingen nieuwe schooljaar
Inhaal dagen

Extra dag voor leerlingen die leertrajecten nog niet hebben afgerond.

Inhaal dagen

Extra dag voor leerlingen die leertrajecten nog niet hebben afgerond.

Zomervakantie