Jaaragenda

April

Afronden leertrajecten Profijt

Deze week ronden leerlingen trajecten af van periode 4.

Successendag

Leerlingen hebben een aangepast rooster i.v.m. vieren van behaalde successen.

Mei

Start Meesterproef leerjaar 2

Leerlingen uit leerjaar 2 starten vandaag met de Meesterproef voor de gekozen sector.

Meeloopochtend leerlingen basisschool
PRO Cup

Sporttoernooi voor praktijkscholen.

Leerlingen die mee doen krijgen bericht.

Hemelvaart

Hemelvaart, leerlingen zijn vrij op donderdag 30 en vrijdag 31 mei.

Hemelvaart

Hemelvaart, leerlingen zijn vrij op donderdag 30 en vrijdag 31 mei.

Juni

IOP gesprekken

Deze week starten de IOP gesprekken. Uitnodiging krijgt u via de mentor.

Pinksteren

Pinksteren, leerlingen zijn vrij.

Dinsdag 11 juni is een administratie en studiedag voor medewerkers.

Leerlingen zijn les vrij, stage voor bovenbouw leerlingen gaat door.

Administratie en studiedag

Leerlingen hebben les vrij, stage voor bovenbouw leerlingen gaat door.

Start PRO examen

PRO examen, leerlingen krijgen bevestiging dat ze examen mogen doen.

VCA examen

Examen voor leerlingen die VCA les hebben gevolgd.

Juli

Schoolkamp

Schoolkamp voor onderbouw leerlingen.

Activiteitenweek

Afsluiting schooljaar

Organisatiedag

Inleveren van schoolmateriaal, afsluiten trajecten en eindgesprek.

Ontvangst leerlingen nieuwe schooljaar
Inhaal dagen

Extra dag voor leerlingen die leertrajecten nog niet hebben afgerond.

Inhaal dagen

Extra dag voor leerlingen die leertrajecten nog niet hebben afgerond.

Zomervakantie