Jaaragenda

Juni

Tweede Pinksterdag

Leerlingen zijn allemaal vrij.

Aangepast rooster

I.v.m. alle veranderingen die te maken hebben met de Corona maatregelen gaat de studiedag niet door. Leerlingen krijgen thuis of op school les.

Inleveren examen portfolio herkansing

Leerlingen die examen doen hebben deze week een mogelijkheid tot het herkansen als het portfolio nog niet voldoende was beoordeeld.

Kennemer Challenge

Strandloop leerjaar 1

Activiteitenweek

Activiteiten week en schoolreis

Diploma uitreiking

Uitreiking PrO diploma, branche certificaten en Entree diploma.

Afrond week

Leerlingen die nog leertrajecten of opdrachten moet afronden worden gevraagd om op school te komen.

Juli

Ontvangst nieuwe leerlingen schooljaar 2020-2021
Zomervakantie

Start van de zomervakantie!