Jaaragenda

April

Tweede Paasdag

Vrije dag voor alle leerlingen

Meivakantie

Meivakantie tot en met dinsdag 5 mei.

Mei

1e schooldag na meivakantie
Kennemer Challenge

Sportieve ochtend leerjaar 1

Hemelvaart

Leerlingen zijn allemaal vrij.

Hemelvaart

Leerlingen zijn allemaal vrij.

Inleveren examen portfolio

Leerlingen die examen doen leveren deze week het portfolio in.

Juni

Tweede Pinksterdag

Leerlingen zijn allemaal vrij.

Studie en ontwikkeldag

Medewerkers hebben een studie en ontwikkeling. Leerlingen zijn lesvrije, stage gaat door.

Inleveren examen portfolio herkansing

Leerlingen die examen doen hebben deze week een mogelijkheid tot het herkansen als het portfolio nog niet voldoende was beoordeeld.

Kennemer Challenge

Strandloop leerjaar 1

Activiteitenweek

Activiteiten week en schoolreis

Diploma uitreiking

Uitreiking PrO diploma, branche certificaten en Entree diploma.

Afrond week

Leerlingen die nog leertrajecten of opdrachten moet afronden worden gevraagd om op school te komen.

Juli

Ontvangst nieuwe leerlingen schooljaar 2020-2021
Zomervakantie

Start van de zomervakantie!