Jaaragenda

December

Afronden leertrajecten in Profijt

Leerlingen ronden deze week de leertrajecten af in Profijt.

Kerstgala

Kerstgala voor leerlingen en medewerkers Kennemer Praktijkschool

Afsluiting 2018

Tijdens het 3e en 4e uur sluiten docenten en leerlingen het jaar af.

Om 12:05 uur start de kerstvakantie.

Kerstvakantie

Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari is het kerstvakantie.

Januari

Organisatie middag

Leertrajecten voor periode 3 klaarzetten in Profijt.

Organisatie middag

Leertrajecten voor periode 3 klaarzetten in Profijt.

Meeloopochtend leerlingen basisschool
Bliksemstage leerjaar 2

Leerlingen van leerjaar 2 gaan van dinsdag 15 januari en woensdag 16 januari op bliksemstage om kennis te maken met verschillende beroepen in de praktijk.

Meeloopochtend leerlingen basisschool
Toetsweek bovenbouw

Deze week krijgen de leerlingen van de bovenbouw de Cito toetsen.

Meeloopochtend voor leerlingen basisschool

Februari

Meeloopochtend leerlingen basisschool
Afronden leertrajecten Profijt

Deze week ronden leerlingen trajecten af van periode 3.

Successendag

Leerlingen hebben aangepast rooster i.v.m. vieren van de behaalde successen.

Voorjaarsvakantie

Van maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari is het voorjaarsvakantie.

Maandag 25 februari is een SVOK studiedag en zijn alle leerlingen vrij.

SVOK studiedag

Alle medewerkers van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland hebben een studiedag.

Leerlingen zijn vrij.

Organisatie dag

Leerlingen zetten leertrajecten klaar voor de 4e periode en hebben een coach gesprek met de mentor.

Rooster krijgt de leerling van de mentor.

IOP gesprekken

Ouders en verzorgers krijgen een uitnodiging voor het IOP gesprek.

Gesprekken worden ook op andere dagen gehouden.

Maart

Administratie en studiedag medewerkers

Leerlingen zijn les vrij, stage voor leerlingen van de bovenbouw gaan wel door.

Meeloopochtend leerlingen basisschool
Streetwise project
Meeloopochtend leerlingen basisschool
PRO Cup toernooi

Sporttoernooi voor Praktijkscholen. Leerlingen die mee doen krijgen een bericht.

Meeloopochtend leerlingen basisschool

April

Meeloopochtend leerlingen basisschool
Toetsweek onderbouw

Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 hebben deze week toetsen.

Voorlichting leerlingen en ouders leerjaar 2

Voorlichting over de sectoren in de bovenbouw.

Afronden leertrajecten Profijt

Deze week ronden leerlingen trajecten af van periode 4.

Successendag

Leerlingen hebben een aangepast rooster i.v.m. vieren van behaalde successen.

Mei

Start Meesterproef leerjaar 2

Leerlingen uit leerjaar 2 starten vandaag met de Meesterproef voor de gekozen sector.

Organisatie middag

Leerlingen zetten leertrajecten klaar voor de 5e periode en hebben een coach gesprek met de mentor.

Rooster krijgt de leerling van de mentor.

Organisatie middag

Leerlingen zetten leertrajecten klaar voor de 5e periode en hebben een coach gesprek met de mentor.

Rooster krijgt de leerling van de mentor.

Meeloopochtend leerlingen basisschool
PRO Cup

Sporttoernooi voor praktijkscholen.

Leerlingen die mee doen krijgen bericht.

Hemelvaart

Hemelvaart, leerlingen zijn vrij op donderdag 30 en vrijdag 31 mei.

Hemelvaart

Hemelvaart, leerlingen zijn vrij op donderdag 30 en vrijdag 31 mei.

Juni

IOP gesprekken

Deze week starten de IOP gesprekken. Uitnodiging krijgt u via de mentor.

Pinksteren

Pinksteren, leerlingen zijn vrij.

Dinsdag 11 juni is een administratie en studiedag voor medewerkers.

Leerlingen zijn les vrij, stage voor bovenbouw leerlingen gaat door.

Administratie en studiedag

Leerlingen hebben les vrij, stage voor bovenbouw leerlingen gaat door.

Start PRO examen

PRO examen, leerlingen krijgen bevestiging dat ze examen mogen doen.

VCA examen

Examen voor leerlingen die VCA les hebben gevolgd.

Juli

Activiteitenweek

Afsluiting schooljaar

Schoolkamp

Schoolkamp voor onderbouw leerlingen.

Organisatiedag

Inleveren van schoolmateriaal, afsluiten trajecten en eindgesprek.

Ontvangst leerlingen nieuwe schooljaar
Inhaal dagen

Extra dag voor leerlingen die leertrajecten nog niet hebben afgerond.

Inhaal dagen

Extra dag voor leerlingen die leertrajecten nog niet hebben afgerond.

Zomervakantie