“Liefdestoer” is een project van de GGD om leerlingen vanaf  14 tm 16 beter voor te lichten
omtrent zaken die te maken hebben met sexuele voorlichting. Dit aanbod wordt in gastlessen
aangeboden aan onze leerlingen. De eerste keer is gestart in het najaar van 2012.

Het project wordt uitgevoerd in overleg met leermeester en GGD.

Per jaar wordt gekeken of het aanbod weer doort de GGD wordt gedaan.