Magister

Het is voor u als ouder/verzorger mogelijk om via internet de absenties van uw zoon/dochter, zoals die op school geregistreerd staan te raadplegen. De gegevens zijn strikt persoonlijk.

Hoe komt u bij deze gegevens?
Om toegang te krijgen moet u inloggen en daarvoor heeft u een inlognaam en wachtwoord nodig. U kunt dit aanvragen door een mail te sturen naar mevrouw de Jong: m.dejong@kennemercollege.nl