Onderwijs in de praktijk

Stage als brug naar
jouw toekomst

Stage lopen is een belangrijk onderdeel in het lesprogramma van de Kennemer Praktijkschool. Door een stage kun je arbeidsvaardigheden leren in de praktijk en bereid je je voor op een passende werkplek. Ook bij uitstroom richting een Entreeopleiding is de stage-ervaring bepalend bij de toelating. Onze stagedocenten en de stagebegeleiders op de werkplek coachen je in je werkzaamheden. De stageperiode bestaat uit een aantal fases: een snuffelstage, een oriënterende stage, een interne stage, een beroepsoriënterende en beroepsvoorbereidende periode.

Snuffelstage

In het eerste leerjaar is de snuffelstage een onderdeel van het lesprogramma. Tijdens deze stage maak je kennis met het werkveld. Dit begint met praktische opdrachten in de eigen leefomgeving.

Oriënterende stage

In het tweede leerjaar loop je een aantal dagdelen de oriënterende stage bij maatschappelijke organisaties, zoals een voetbalvereniging, wereldwinkel en bedrijven van familie en kennissen. Tijdens deze stages oriënteer je je op werken en op de maatschappij.

Je loopt stage in de richting die je leuk vindt. Op deze manier kom je op een goede manier in contact met de maatschappij, zodat de overgang van school naar het bedrijfsleven gelijkmatiger verloopt. Je krijgt praktische ervaringen op het gebied van sociale en stagevaardigheden.

Je kiest aan het einde van dit leerjaar voor een sector waar je interesse ligt: groen, economie (horeca, winkel, logistiek), zorg of techniek. Je doet een beroepsinteressetest en maakt een meesterproef om te laten zien dat de gekozen sector ook echt bij je past.

Beroepsoriënterende stage

In het derde leerjaar volgen leerlingen, die een goede oriënterende stage gelopen hebben en oud genoeg zijn om stage te lopen, de beroepsoriënterende stage. Het doel is het aanleren van een goede beroepshouding en het in kaart brengen van jouw mogelijkheden en ontwikkelpunten. Je begint met één dag, zoveel mogelijk in de gekozen sector, en je breidt dit uit naar twee dagen.

Leerlingen die nog te jong en/of nog niet stagerijp zijn, volgen workshops in het aanleren van beroepsvaardigheden en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Ook organiseren we groepsstages om onder meer arbeidsbasisvaardigheden te leren. Daarnaast biedt onze school de mogelijkheid om een interne stage te volgen als voorbereiding op de beroepsoriënterende fase. Je kunt dan stage lopen binnen de school. Bijvoorbeeld bij de balie, schoolcatering of ondersteuning bij facilitaire taken.

Beroepsvoorbereidende stage

In de leerjaren 4, 5 en 6 is er de beroepsvoorbereidende stage. Nadat je een sector hebt gekozen, ga je meerdere dagen per week stage lopen in de gekozen bedrijfstak. Je werkt aan je kennis en vaardigheden in het zogenoemde uitstroomprofiel, dat onze school samen met het bedrijfsleven heeft ontwikkeld. Zo bereiden wij je voor in de praktijk van vandaag op de baan van morgen.

Het doel van deze stage is dat je voldoende arbeidsvaardigheden ontwikkelt, zodat je een goede kans hebt op een reguliere baan. Je loopt hier 2 of 3 en soms zelfs 4 dagen stage. Afhankelijk van het uitstroomprofiel kijken we of je kunt uitstromen naar dagbesteding, begeleid (beschut)werk, arbeid, of naar een vervolgopleiding (ROC).

Meer kans op een baan

Als je bent opgenomen in het doelgroepregister, val je onder de banenafspraak. Dit kan voor een werkgever een reden zijn om je in dienst te nemen. Je hebt daardoor dus een grotere kans op een baan.

Ga hier naar het doelgroepregister.

Ons stageteam

Ons stageteam begeleidt je intensief bij de verschillende stages. Het team bestaat dit schooljaar uit:

Sluit je aan als werkgever! Ontdek de mogelijkheden