Oudervereniging

Aan het Kennemer College is een oudervereniging verbonden waarvan u automatisch lid wordt als u een kind op één van de locaties van het Kennemer College heeft.

Waarom een oudervereniging?

De kinderen zijn de klanten van de school en wij als ouders zijn hun wettelijke vertegenwoordigers. Desondanks heeft de oudervereniging geen bestuurlijk gezag ten opzichte van de school. Toch denken we dat de school er baat bij heeft als de ouders in overleg met de schoolleiding meedenken over wat er op en rond de school gebeurt. Gelukkig denkt de schoolleiding daar net zo over en zodoende ondersteunt de schoolleiding de oudervereniging dan ook volledig.
De oudervereniging is op iedere locatie vertegenwoordigd door een oudercommissie. Op deze manier hebben de ouders een directe binding met de locatie waar hun kind naar school gaat.

Begroting

De oudercommissies stellen een eigen begroting op, die bij het bestuur van de oudervereniging wordt ingediend. Eenmaal per jaar wordt een jaarvergadering gehouden, waarop verantwoording wordt afgelegd aan de ouders.

Wat doet de oudercommissie?

Regelmatig (zes maal per jaar) vergaderen de oudercommissies met de locatieleiding. De oudercommissie beslist over de besteding van de ouderbijdrage. Van de ouderbijdrage worden verschillende activiteiten van en voor de leerlingen gesubsidieerd.