Projecten rondom thema’s

Met Sinterklaas en Kerst organiseert het team met de leerlingen extra activiteiten. Het kan gaan om een Kerstmarkt of bijvoorbeeld een sporttoernooi. Ieder jaar is er een sportdag voor alle leerlingen.
De leerlingen organiseren wel eens een feest op school. U wordt daar altijd schriftelijk over geïnformeerd.
Er zijn jaarlijks projecten rondom thema’s. Zo organiseren de leerlingen van het eerste leerjaar de ouderavond en is er bijvoorbeeld een thema beroepenmarkt voor de leerlingen van het tweede leerjaar.