LEERPLICHTSPREEKUUR

Wanneer je niet naar school komt is de school verplicht verzuim vanaf 16 uur les of praktijktijd (stage) voor een periode van vier opeenvolgende weken te melden bij de leerplichtambtenaar. Als blijkt dat een je minder dan 16 uur les of praktijktijd gedurende een periode van vier opeenvolgende weken verzuimt, maar wel regelmatig te laat komt, lesuren overslaat en/of dagdelen verzuimt, kan het wenselijk zijn dat de leerplichtambtenaar met je in gesprek gaat. Uiteraard heeft de school in dat geval tevens ook al andere maatregelen genomen om je weer terug naar school te krijgen(gesprekken, contact met je ouders/verzorgers, het inhalen van de verzuimde tijd, etc.).

Bij aanhoudend licht schoolverzuim zal de school je aanmelden voor het leerplichtspreekuur op school. Je ouders/verzorgers worden hierover brief van op de hoogte gebracht. Indien het verzuim na het spreekuur blijft aanhouden zal de school een melding doen bij leerplicht, zal de leerplichtambtenaar ouders en leerling uitnodigen voor een gesprek op het raadhuis en een officiële waarschuwing geven. Indien het verzuim blijft aanhouden kan de leerplichtambtenaar je vanaf 12 x te laat komen naar Halt verwijzen. Indien Halt mislukt wordt direct proces-verbaal opgemaakt.