Veilig naar school

We vinden het bij ons op de Kennemer Praktijkschool belangrijk dat leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op school. Lichamelijk geweld of schelden is niet toegestaan. Het Kennemer College heeft, net als de andere scholen in Midden- Kennemerland, afspraken gemaakt met de politie van onze regio. Ook gemeentes, bureau HALT en het openbaar ministerie zijn hierbij betrokken. De afspraken staan in het overeenkomst  ‘Veilig naar School’. In deze overeenkomst is geregeld wat we doen bij ongewenste situaties en hoe we ervoor zorgen dat leerlingen en personeel zich veilig voelen op school. Er valt o.a. in te lezen, dat:

  • er regels zijn voor de orde, waar iedereen zich aan moet houden;
  • de politie zal letten op ongewenst verkeersgedrag rondom de school;
  • de school in geval van misdrijven altijd aangifte doet bij de politie, nadat de ouders of wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte zijn gebracht.
  • bij ernstig vermoeden van ongewenst gedrag, nadat de ouders of wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte zijn gebracht, de school contact kan opnemen met de politie;
  • het bureau Halt ingeschakeld kan worden bij de afhandeling van ongewenst gedrag;
  • de school het recht heeft om de kluisjes en dergelijke te openen;
  • de politie voorlichting kan geven. met een onderwijskundige en/of opvoedkundige doelstelling.