Ieder jaar is er een project op school rondom verkeer (en veiligheid)

Leerjaar 1 (brugklassen): accent op "hoe kom ik veilig vanaf huis op school"

Leerjaar 3-4: verkeersproject: scooter / in het verkeer met alcohol/drugs / regels